2 - Make frigrupp great again - Andreas Boonstra och Freja Hallberg

Om frigrupper, av frigrupper, med frigrupper. Tre konstnärliga ledare för tre på många sätt ganska olika fria teatrar pratar om vad det är de håller på med och inte håller på med. 

Medverkande: Andreas Boonstra, Freja Hallberg, Erik Holmström

Vinjettmusik: Cecilia Nordlund och Lotta Wenglén

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App